در حال نمایش 18 نتیجه

فیلتر محصولات نمایش همه 18 نتایج
دسته‌بندی و نوع کالا
سازنده(برند)
جنس بدنه
تعداد/نوع ورودی
امکانات و تجهیزات جانبی
نوع نصب
فیلتر انتخاب شده
300,000 تومان

امکان نصب 1 سوکت صنعتی 32 آمپری و 2 پریز تابلویی توکار

مشاهده تخفیف پلکانی
300,000 تومان

امکان نصب 1 سوکت صنعتی 16 آمپری و 1 سوکت 32 آمپری و 2 پریز تابلویی توکار

مشاهده تخفیف پلکانی
300,000 تومان

امکان نصب یک سوکت صنعتی 16 آمپری و دو پریز تابلویی توکار

مشاهده تخفیف پلکانی
330,000 تومان

امکان نصب 1 سوکت صنعتی 16 آمپری و 4 پریز تابلویی توکار

مشاهده تخفیف پلکانی
300,000 تومان

امکان نصب دو سوکت صنعتی 16 آمپری و دو پریز تابلویی توکار

مشاهده تخفیف پلکانی
280,000 تومان

امکان نصب 2 پریز تابلویی توکار

مشاهده تخفیف پلکانی
330,000 تومان

امکان نصب 1 سوکت صنعتی 32 آمپری و 4 پریز تابلویی توکار

مشاهده تخفیف پلکانی
330,000 تومان

امکان نصب 1 سوکت صنعتی 63 آمپری و 1 سوکت 32 آمپری و 2 پریز تابلویی توکار

مشاهده تخفیف پلکانی
185,000 تومان

امکان نصب 2 پریز تابلویی توکار

مشاهده تخفیف پلکانی
200,000 تومان

امکان نصب 3 پریز تابلویی توکار

مشاهده تخفیف پلکانی
200,000 تومان

امکان نصب 1 سوکت صنعتی 16 آمپری و 2 پریز تابلویی

مشاهده تخفیف پلکانی
220,000 تومان

امکان نصب 1 سوکت صنعتی 63 آمپری و 2 پریز تابلویی

مشاهده تخفیف پلکانی
ناموجود
330,000 تومان

امکان نصب 6 پریز تابلویی توکار

مشاهده تخفیف پلکانی
ناموجود
330,000 تومان

امکان نصب 2 سوکت صنعتی 63 آمپری و 2 پریز تابلویی توکار

مشاهده تخفیف پلکانی
ناموجود
300,000 تومان

امکان نصب 2 سوکت صنعتی 32 آمپری و 2 پریز تابلویی توکار

مشاهده تخفیف پلکانی
ناموجود
340,000 تومان

امکان نصب 1 سوکت صنعتی 32 آمپری و 6 پریز تابلویی توکار

مشاهده تخفیف پلکانی
ناموجود
200,000 تومان

امکان نصب 1 سوکت صنعتی 32 آمپری و 2 پریز تابلویی

مشاهده تخفیف پلکانی
ناموجود
190,000 تومان

امکان نصب 1 سوکت صنعتی 32 آمپری

مشاهده تخفیف پلکانی
X