فعالیت اصلی این شرکت، در زمینه تولید تجهیزات اتوماسیون صنعتی شامل انواع رله برد و کارت رله، ترانسدیوسر و ترانسمیترهای صنعتی، تجهیزات ایمنی و حفاظتی و ماژول های توسعه می باشد. همچنین این شرکت امکانات لازم جهت طراحی دستگاه های سفارشی برای صنایع گوناگون را دارا می باشد.

تجهیزات ایمنی و حفاظتی

تجهیزات ایمنی و حفاظتی

رله اس اس آر , رله برد

رله برد و رله SSR

ترانسدیوسر

ترانسدیوسر و ترانسمیتر

رله فیندر

تجهیزات جانبی

ماژول های توسعه

ماژول های توسعه