کنتاکتور چینت

Shortcode

عکس محصولنام محصولقیمت تک فروشی
کنتاکتور چینت سری NC1
کنتاکتور چینت 50 آمپر 220ولت
سه‌فاز از سری NC1 با بوبین 220ولت، دارای یک کنتاکت کمکی NO و NC
918,750 تومان 790,125 تومان
کنتاکتور چینت سری NC1
کنتاکتور چینت 65 آمپر 220ولت
سه‌فاز از سری NC1 با بوبین 220ولت، دارای یک کنتاکت کمکی NO و NC
1,031,000 تومان 886,660 تومان
کنتاکتور چینت سری NC1
کنتاکتور چینت 80 آمپر 220ولت
سه‌فاز از سری NC1 با بوبین 220ولت، دارای یک کنتاکت کمکی NO و NC
1,289,000 تومان 1,108,540 تومان
کنتاکتور چینت سری NC1
کنتاکتور چینت 95 آمپر 220ولت
سه‌فاز از سری NC1 با بوبین 220ولت، دارای یک کنتاکت کمکی NO و NC
1,612,500 تومان 1,386,750 تومان
کنتاکتور چینت 115 آمپر 220ولت
کنتاکتور چینت 115 آمپر 220ولت
کنتاکتور سه‌فاز با بوبین 220ولت AC ساخت چین
2,625,000 تومان 2,257,500 تومان
کنتاکتور چینت سری NC1
کنتاکتور چینت 12 آمپر سری NC1
سه‌فاز مدل NC1-1210، دارای یک کنتاکت کمکی NO
207,500 تومان 178,450 تومان
کنتاکتور چینت 12 آمپر سری NC7
کنتاکتور چینت 12 آمپر سری NC7
سه‌فاز از سری NC7 با بوبین 24 و 110 و 220ولت، دارای یک کنتاکت کمکی NO و NC
213,750 تومان 183,825 تومان
کنتاکتور چینت 150 آمپر 220ولت
کنتاکتور چینت 150 آمپر 220ولت
کنتاکتور سه‌فاز با بوبین 220ولت AC ساخت چین
3,025,000 تومان 2,601,500 تومان
کنتاکتور چینت سری NC1
کنتاکتور چینت 18 آمپر 220ولت سری NC1
سه‌فاز مدل NC1-1810، دارای یک کنتاکت کمکی NO
260,000 تومان 223,600 تومان
کنتاکتور چینت 18 آمپر سری NC7
کنتاکتور چینت 18 آمپر سری NC7
سه‌فاز از سری NC7 با بوبین 24 و 110 و 220ولت، دارای یک کنتاکت کمکی NO و NC
270,000 تومان 232,200 تومان
کنتاکتور چینت 185 آمپر 220ولت
کنتاکتور چینت 185 آمپر 220ولت
کنتاکتور سه‌فاز با بوبین 220ولت AC ساخت چین
3,812,500 تومان 3,278,750 تومان
کنتاکتور چینت 225 آمپر 220ولت
کنتاکتور چینت 225 آمپر 220ولت
کنتاکتور سه‌فاز با بوبین 220ولت AC ساخت چین
3,937,500 تومان 3,386,250 تومان
کنتاکتور چینت سری NC1
کنتاکتور چینت 25 آمپر 220ولت سری NC1
سه‌فاز مدل NC1-2510 ، دارای یک کنتاکت کمکی NO
306,250 تومان 263,375 تومان
کنتاکتور چینت 25 آمپر سری NC7
کنتاکتور چینت 25 آمپر سری NC7
سه‌فاز از سری NC7 با بوبین 24 و 110 و 220 و 380ولت، دارای یک کنتاکت کمکی NO و NC
313,750 تومان 269,825 تومان
کنتاکتور چینت 265 آمپر 220ولت
کنتاکتور چینت 265 آمپر 220ولت
کنتاکتور سه‌فاز با بوبین 220ولت AC ساخت چین
5,125,000 تومان 4,407,500 تومان
کنتاکتور چینت سری NC1
کنتاکتور چینت 32 آمپر 220ولت سری NC1
سه‌فاز مدل NC1-3210، دارای یک کنتاکت کمکی NO
433,000 تومان 372,380 تومان
کنتاکتور چینت 32 آمپر سری NC7
کنتاکتور چینت 32 آمپر سری NC7
سه‌فاز از سری NC7 با بوبین 24 و 110 و 220و 380ولت، دارای یک کنتاکت کمکی NO و NC
447,500 تومان 384,850 تومان
کنتاکتور چینت 330 آمپر 220ولت
کنتاکتور چینت 330 آمپر 220ولت
کنتاکتور سه‌فاز با بوبین 220ولت AC ساخت چین
7,437,500 تومان 6,396,250 تومان
کنتاکتور چینت سری NC1
کنتاکتور چینت 40 آمپر سری NC1
سه‌فاز مدل NC1-4011، دارای یک کنتاکت کمکی NO و NC
572,000 تومان 491,920 تومان
کنتاکتور چینت 40 آمپر سری NC7
کنتاکتور چینت 40 آمپر سری NC7
سه‌فاز از سری NC7 با بوبین 24 و 110 ولت، دارای یک کنتاکت کمکی NO و NC
572,000 تومان 491,920 تومان
1 2