نمایش 1–18 از 48 نتیجه

فیلتر محصولات نمایش 1 - 18 از 48 نتایج
سازنده(برند)
انتخاب نوع کالا
کنتاکت کمکی
نوع نصب
جریان حفاظت
601,600 تومان 583,552 تومان

قابل اتصال به کنتاکتورهای 9 تا 18 آمپر هیوندای و سه پله حفاظتی 0.34، 0.42 و 0.5 آمپر

601,600 تومان 583,552 تومان

قابل اتصال به کنتاکتورهای 9 تا 18 آمپر هیوندای و سه پله حفاظتی 0.6، 0.75 و 0.9 آمپر

601,600 تومان 583,552 تومان

قابل اتصال به کنتاکتورهای 9 تا 18 آمپر هیوندای و سه پله حفاظتی 0.8، 1 و 1.2 آمپر

601,600 تومان 583,552 تومان

قابل اتصال به کنتاکتورهای 9 تا 18 آمپر هیوندای و سه پله حفاظتی 1.1، 1.35 و 1.6 آمپر

601,600 تومان 583,552 تومان

قابل اتصال به کنتاکتورهای 9 تا 18 آمپر هیوندای و سه پله حفاظتی 1.5، 1.8 و 2.1 آمپر

3,107,000 تومان 3,013,790 تومان

قابل اتصال به کنتاکتورهای 185 تا 265 آمپر هیوندای و سه پله حفاظتی 111، 148 و 185 آمپر

601,600 تومان 583,552 تومان

قابل اتصال به کنتاکتورهای 9 تا 18 آمپر هیوندای و سه پله حفاظتی 12، 15 و 18 آمپر

601,600 تومان 583,552 تومان

قابل اتصال به کنتاکتورهای 22 تا 40 آمپر هیوندای و سه پله حفاظتی 12، 15 و 18 آمپر

3,107,000 تومان 3,013,790 تومان

قابل اتصال به کنتاکتورهای 185 تا 265 آمپر هیوندای و سه پله حفاظتی 135، 180 و 225 آمپر

5,148,000 تومان 4,993,560 تومان

قابل اتصال به کنتاکتورهای 300 تا 500 آمپر هیوندای و سه پله حفاظتی 135، 180 و 225 آمپر

601,600 تومان 583,552 تومان

قابل اتصال به کنتاکتورهای 22 تا 40 آمپر هیوندای و سه پله حفاظتی 15، 18.5 و 22 آمپر

907,700 تومان 880,469 تومان

قابل اتصال به کنتاکتورهای 50 و 65 آمپر هیوندای و سه پله حفاظتی 15، 18.5 و 22 آمپر

3,107,000 تومان 3,013,790 تومان

قابل اتصال به کنتاکتورهای 185 تا 265 آمپر هیوندای و سه پله حفاظتی 159، 212 و 265 آمپر

5,148,000 تومان 4,993,560 تومان

قابل اتصال به کنتاکتورهای 300 تا 500 آمپر هیوندای و سه پله حفاظتی 159، 212 و 265 آمپر

601,600 تومان 583,552 تومان

قابل اتصال به کنتاکتورهای 22 تا 40 آمپر هیوندای و سه پله حفاظتی 17، 21 و 25 آمپر

907,700 تومان 880,469 تومان

قابل اتصال به کنتاکتورهای 50 و 65 آمپر هیوندای و سه پله حفاظتی 17، 21 و 25 آمپر

5,148,000 تومان 4,993,560 تومان

قابل اتصال به کنتاکتورهای 300 تا 500 آمپر هیوندای و سه پله حفاظتی 180، 240 و 300 آمپر

601,600 تومان 583,552 تومان

قابل اتصال به کنتاکتورهای 9 تا 18 آمپر هیوندای و سه پله حفاظتی 2، 2.5 و 3 آمپر

لیست قیمت بیمتال هیوندای