ازآنجایی‌که آموزش را جزئی جدایی‌ناپذیر از صنعت برق می‌دانیم، لذا در کنار تولید و عرضه تجهیزات اتوماسیون صنعتی، بخشی را با عنوان “آموزش”، در وب‌سایت خود راه‌اندازی کردیم تا از این طریق نیز خدمتگزار صنعتگران عزیز باشیم.

از طریق بخش‌های زیر می‌توانید به سرفصل موردنظر خود دست‌یابید: