در مقاله قبل در مورد Cross Reference صحبت کردیم، در ادامه مجموعه آموزش ایپلن، در این مقاله قصد داریم تا “تعيين نوع، مارک تجهيزات و ویژگی‌های آن‌ها” را آموزش دهیم.

در EPLAN پس از رسم نقشه شماتیک و یا در حين آن می‌توان نوع مارك و ويژگی تجهيزات موردنظر را تعيين كنيم. لازم به ذكر است كه این کار حتماً بايستي قبل از ايجاد ليست تجهيزات انجام پذيرد. كادر PROPERTIES مربوط به هر تجهيز كاربرگ PARTS بدين منظور در نظر گرفته‌شده است. برای تعيين ویژگی‌های تجهيز موردنظر بهتر است كه INSERTION POINT مربوط به آن‌ها روشن باشد تا راحت‌تر انتخاب شوند و لذا كليد I را جهت روشن شدن INSERTION POINT می‌زنیم. براي نمونه يك كليد اضافه‌بار موتوري با مشخصهQL3 در كتابخانه EPLANرا مثال می‌زنیم.

 

ابتدا روي سیمبل موردنظر دبل كليك می‌کنیم تا كادر محاوره‌ای PROPERTIES آن باز شود سپس زبانه PARTS را انتخاب می‌کنیم.
كادر PROPERTIES سیمبل

 

جهت تعيين شماره قطعه موردنظر زیرستون PART NUMBER سطر اول را كليك می‌کنیم و سپس روي آيكون BROWSE ظاهرشده كليك می‌کنیم تا كادر PART SELECTION باز شود. اين كادر جهت انتخاب تجهيزات موردنظر و نيز تعيين ویژگی‌های آن‌هاست. به‌طورمعمول اين اطلاعات در داخل PARTS MANAGEMENT داخلی برنامه EPLAN وجود دارند.
Parts Managment سیمبل در ایپلن

 

PART MANAGEMENT هم قسمتی از برنامه EPLAN است كه در آن كاربر می‌تواند اطلاعات و ویژگی‌های مربوط به تجهيزات مورداستفاده خود را ذخيره كرده و در صورت نياز استفاده كند. اطلاعاتي از قبيل شماره قطعه موردنظر ، سازنده تجهيزات و… در اين قسمت قابل ذخيره و استفاده است. اين اطلاعات به‌طور پیش‌فرض در پايگاه داده‌های نرم‌افزار وجود دارد که كاربر می‌تواند از اين اطلاعات استفاده كرده و در صورت نياز براي خود يك پايگاه داده جديد براي قطعات دلخواه خود ايجاد کند .به‌منظور فراخوانی PART MANAGEMENT می‌توانيد مسير UTILITIES/PARTS/MANAGEMENT را برگزیند.

كادر PART SELECTION ازنظر ساختار كاملاً شبيه كادر PARTS MANAGEMENT است. حالت درختی به‌طور پیش‌فرض به سه زیرگروه MECHANICAL,FLUID,ELECTRICAL طبقه‌بندی‌شده است. در قسمت سمت راست اطلاعات مربوط به هر عنصر انتخاب‌شده در قسمت چپ، اطلاعاتی از قبيل شماره قطعه، شماره سفارش، توضيحات كلی، قيمت، اطلاعات فنی و … وجود دارد. با كليك بر روي قسمت ELECTRICAL و باز كردن زیرگروه‌های آن شماره تجهيزات مشخص می‌شوند.

 

جهت تعيين قطعه موردنظر می‌توان به‌صورت دستی قطعه دلخواه را از ليست حاضر جستجو كرد يا جهت كاهش وسعت اطلاعات موجود در اين قسمت از فيلتر استفاده كرد. براي اين منظور گزينه BROWSE مقابل AUTOMATIC FILTER در بالای ليست تجهيزات را انتخاب می‌کنیم كادر AUTOMATIC FILTER باز می‌شود كه می‌توان بر اساس گزینه‌های قرار داده‌شده فيلتر دلخواه خود را اعمال كنيم . گزينه IDENTIFIER(Q) كه از قبل انتخاب‌شده را تایید می‌کنیم. جهت فعال‌شدن فيلتر موردنظر گزينه ACTIVE مقابل فيلتر را انتخاب كنيد. در اين حالت قطعات موردنیاز و مطابق تنظيمات فيلتر در ساختار درختی به نمايش درخواهند آمد.
تنظیمات فیلتر سیمبل

 

از داخل ليست ، قطعه موردنظر را انتخاب می‌کنیم به‌محض انتخاب قطعه موردنظر اطلاعات مربوط به آن در قسمت سمت راست نمايان می‌شود. جهت تایید OK را كليك كنيد و کادر CONFLICT بازخواهد شد.هرگاه تفاوتی بين اطلاعات ذخیره‌شده در داخل پايگاه داده‌ها در مورد قطعه مورد نظر و اطلاعاتی كه ما خود در كادر PROPERTIES وارد کرده‌ایم وجود داشته باشد اين كادر باز می‌شود.
کادر CONFLICT سیمبل

 

براي قسمت‌های CHARACTERISTIC و PART:CONNECT در زیرستون PROPERTY و در قسمت OPTION مقابل قسمت موردنظر تک‌تک كليك كرده و گزينه RETAIN را انتخاب كنيد. اين كار باعث می‌شود كه اطلاعات اولیه‌ای كه خودمان در تجهيز تعريف کرده‌ایم ثابت و بدون تغيير باقي بماند و سپس OK می‌کنیم.

كادر CONFLICT بسته‌شده و شماره قطعه انتخاب‌شده در قسمت PART NUMBER ظاهر خواهد شد. در مقابل اين قسمت زیرستون NUMBER OF UNITS/QUANTITY تعداد قطعه موردنظر را تايپ كنيد به‌عنوان‌مثال عدد 1. جهت تایید روی OK كليك كنيد و اطلاعات جديد روی قطعه موردنظر ثبت می‌شود.

نکته: در صورت اشتباه در انتخاب قطعه موردنظر شماره آن را در ستون PART NUMBER انتخاب كرده و آيكون DELETE  (ضربدر) را انتخاب می‌کنیم.