124,000 تومان

با کاربری کنترل فاز تک‌فاز،حفاظت در برابر نوسان و دو فاز شدن

173,500 تومان

کنتاکتور سه‌فاز با بوبین 220ولت AC ساخت چین

179,500 تومان

کنتاکتور سه‌فاز با بوبین 220ولت AC ساخت چین

224,500 تومان

کنتاکتور سه‌فاز با بوبین 220ولت AC ساخت چین

245,500 تومان

کنتاکتور سه‌فاز با بوبین 220ولت AC ساخت چین

346,500 تومان

کنتاکتور سه‌فاز با بوبین 220ولت AC ساخت چین

457,500 تومان

کنتاکتور سه‌فاز با بوبین 220ولت AC ساخت چین

817,000 تومان

کنتاکتور سه‌فاز با بوبین 220ولت AC ساخت چین

855,000 تومان

کنتاکتور سه‌فاز با بوبین 220ولت AC ساخت چین

1,031,500 تومان

کنتاکتور سه‌فاز با بوبین 220ولت AC ساخت چین

1,464,000 تومان

کنتاکتور سه‌فاز با بوبین 220ولت AC ساخت چین

15%-
7,500 تومان 6,400 تومان

بست کمربندی سفید رعد، مناسب فضای سرپوشیده، 100 عددی، طول 100 و عرض 2.5 میلی‌متر

8%-
39,000 تومان 35,800 تومان

نسل جدید چراغ‌سیگنال+ولت‌متر با قابلیت اندازه‌گیری ولتاژ AC از 12 الی 500 ولت (تک‌ و سه‌فاز) در پنج رنگ قرمز، آبی، سبز، زرد، سفید

15%-
15,500 تومان 13,200 تومان

بست کمربندی سفید رعد، مناسب فضای سرپوشیده، 100 عددی، طول 200 و عرض 2.5 میلی‌متر

8%-
83,000 تومان 76,400 تومان

نسل جدید چراغ‌سیگنال+آمپر‌متر با قابلیت اندازه‌گیری جریان AC از 0 الی 1000 آمپر در پنج رنگ قرمز، آبی، سبز، زرد، سفید

15%-
12,000 تومان 10,200 تومان

بست کمربندی سفید رعد، مناسب فضای سرپوشیده، 100 عددی، طول 150 و عرض 2.5 میلی‌متر

15%-
70,500 تومان 60,000 تومان

بست کمربندی سفید رعد، مناسب فضای سرپوشیده، 100 عددی، طول 400 و عرض 4.8 میلی‌متر

15%-
33,500 تومان 28,500 تومان

بست کمربندی سفید رعد، مناسب فضای سرپوشیده، 100 عددی، طول 300 و عرض 3.6 میلی‌متر

15%-
31,500 تومان 26,800 تومان

بست کمربندی سفید رعد، مناسب فضای سرپوشیده، 100 عددی، طول 250 و عرض 3.6 میلی‌متر

15%-
27,500 تومان 23,400 تومان

بست کمربندی سفید رعد، مناسب فضای سرپوشیده، 100 عددی، طول 200 و عرض 3.6 میلی‌متر