تابلو فلزی روکار 80×60

دارای سه سوراخ در زیر تابلو و سه سوراخ روی درب