فیلتر محصولات نمایش همه 4 نتایج
قیمت
مرتب شده بر اساس
160,550 تومان-169,000 تومان

مناسب جهت کنترل سیستم روشنایی با نصب چشمی در فضای آزاد

74,100 تومان-78,000 تومان

مناسب برای کنترل خودکار سیستم روشنایی با رله 10 آمپر  

94,050 تومان-99,000 تومان

مناسب برای کنترل خودکار سیستم روشنایی با رله 16 آمپر  

72,200 تومان-76,000 تومان

مناسب برای کنترل خودکار سیستم روشنایی با رله 6 آمپر