فیلتر محصولات نمایش همه 3 نتایج
دسته‌بندی
سازنده(برند)
نوع تایمر
245,000 تومان

تنظیم دقیق زمان برای حرکت چپ و راست موتور توسط دو رله

199,000 تومان

زمان‌بندی دقیق در راه‌اندازی ستاره-مثلث موتورهای رتور قفسی

418,000 تومان

برای حفاظت از موتورهای رتورقفسی و قابلیت ستاره به مثلث