فیلتر محصولات نمایش همه 10 نتایج
دسته‌بندی
سازنده(برند)
ولتاژ تحریک
جریان خروجی کنتاکتور
179,500 تومان

کنتاکتور سه‌فاز با بوبین 220ولت AC ساخت چین

224,500 تومان

کنتاکتور سه‌فاز با بوبین 220ولت AC ساخت چین

245,500 تومان

کنتاکتور سه‌فاز با بوبین 220ولت AC ساخت چین

346,500 تومان

کنتاکتور سه‌فاز با بوبین 220ولت AC ساخت چین

457,500 تومان

کنتاکتور سه‌فاز با بوبین 220ولت AC ساخت چین

817,000 تومان

کنتاکتور سه‌فاز با بوبین 220ولت AC ساخت چین

855,000 تومان

کنتاکتور سه‌فاز با بوبین 220ولت AC ساخت چین

1,031,500 تومان

کنتاکتور سه‌فاز با بوبین 220ولت AC ساخت چین

173,500 تومان

کنتاکتور سه‌فاز با بوبین 220ولت AC ساخت چین

1,464,000 تومان

کنتاکتور سه‌فاز با بوبین 220ولت AC ساخت چین