فیلتر محصولات نمایش 1 - 12 از 19 نتایج
دسته‌بندی
سازنده(برند)
نوع
تعداد ورودی دیجیتال
تعداد خروجی دیجیتال
تعداد ورودی آنالوگ
تعداد خروجی آنالوگ
سری درایو
ولتاژ ورودی/تحریک
ولتاژ خروجی
محدوده توان(kw)
2,469,000 تومان

مناسب راه‌اندازی موتور 0.5 اسب، با PLC داخلی و دارای 2 ورودی و خروجی آنالوگ، 7 ورودی و 3 خروجی دیجیتال

2,229,000 تومان

مناسب راه‌اندازی موتور 0.5 اسب، با PLC داخلی و دارای 1 ورودی و خروجی آنالوگ، 4 ورودی و 2 خروجی دیجیتال

2,529,000 تومان

مناسب راه‌اندازی موتور 1 اسب، با PLC داخلی و دارای 2 ورودی و خروجی آنالوگ، 7 ورودی و 3 خروجی دیجیتال

2,319,000 تومان

مناسب راه‌اندازی موتور 0.75 اسب، با PLC داخلی و دارای 1 ورودی و خروجی آنالوگ، 4 ورودی و 2 خروجی دیجیتال

3,229,000 تومان

مناسب راه‌اندازی موتور 2 اسب، با PLC داخلی و دارای 2 ورودی و خروجی آنالوگ، 7 ورودی و 3 خروجی دیجیتال

2,999,000 تومان

مناسب راه‌اندازی موتور 2 اسب، با PLC داخلی و دارای 1 ورودی و خروجی آنالوگ، 4 ورودی و 2 خروجی دیجیتال

4,169,000 تومان

مناسب راه‌اندازی موتور 3 اسب، با PLC داخلی و دارای 2 ورودی و خروجی آنالوگ، 7 ورودی و 3 خروجی دیجیتال

3,289,000 تومان

مناسب راه‌اندازی موتور 3 اسب، با PLC داخلی و دارای 1 ورودی و خروجی آنالوگ، 4 ورودی و 2 خروجی دیجیتال

7,259,000 تومان

مناسب راه‌اندازی موتور 5 اسب، با PLC داخلی و دارای 2 ورودی و خروجی آنالوگ، 7 ورودی و 3 خروجی دیجیتال

3,809,000 تومان

مناسب راه‌اندازی موتور 1 اسب، با PLC داخلی و دارای 2 ورودی و خروجی آنالوگ، 7 ورودی و 3 خروجی دیجیتال

3,099,000 تومان

مناسب راه‌اندازی موتور 1 اسب، با PLC داخلی و دارای 1 ورودی و خروجی آنالوگ، 4 ورودی و 2 خروجی دیجیتال

3,999,000 تومان

مناسب راه‌اندازی موتور 2 اسب، با PLC داخلی و دارای 2 ورودی و خروجی آنالوگ، 7 ورودی و 3 خروجی دیجیتال