وظیفه تابع فیلتر آنالوگ در لوگو (Analog Filter) نرم‌کردن تابع آنالوگ ورودی است. با تنظیماتی که در این تابع انجام می‌گیرد، مقدار میانگین آنالوگ ورودی محاسبه‌شده و در خروجی تحویل می‌دهد. مثلاً ورودی آنالوگ ما دمای محیط است. اگر میانگین‌گیری انجام نشود، عدد قرائت‌شده در ورودی دائماً تغییر کرده و پرش خواهد داشت. با استفاده از این تابع میانگین ورودی را در برنامه استفاده می‌کنیم.

تابع فیلتر آنالوگ در لوگوشرح تابع Analog filter:

تابع فیلتر آنالوگ یک مقدار آنالوگ را در ورودی می‌گیرد و با توجه به شرایط تنظیم‌شده، میانگین ورودی را در خروجی AQ خواهیم داشت.

عملکرد پایه‌ها:

ورودی Ax: سیگنال آنالوگ را به این پایه اعمال می‌کنیم. این سیگنال می‌تواند هر یک از موارد زیر باشد:

  • مستقیم از ورودی لوگو خوانده شود. ورودی 1 الی 4 در لوگو ایرانی و ورودی 1و2و7و8 در لوگو زیمنس، ورودی آنالوگ هستند. ولتاژ 0 الی 10 ولت را می‌توان به‌عنوان ورودی به CPU وصل کرد و مقدار 0 الی 1000 را در نرم‌افزار می‌خوانیم.
  • نتیجه محاسباتی باشد که در یک حافظه داخلی انجام‌شده است.AM1…AM6 در لوگو6، AM1…AM16 در لوگو7 و AM1…AM64 در لوگو8
  • ورودی‌های آنالوگ از شبکه. NAI1…NAI32 در لوگو7 و لوگو8
  • خروجی آنالوگ در شبکه. NAQ1…NAQ16 در لوگو7 و لوگو8
  • خروجی آنالوگ. AQ1,AQ2 در لوگو7 یا AQ1…AQ8 در لوگو8
  • شماره بلوک تابعی باشد که خروجی آنالوگ دارد.

خروجی QA: با توجه به تنظیم پارامترها که در بخش بعدی شرح می‌دهیم، خروجی یک عدد آنالوگ خواهد بود.

تنظیم پارامترها:

مانند دیگر بلوک‌های نرم‌افزار LOGO Soft Comfort، با دوبار کلیک روی تابع فیلتر آنالوگ یا کلیک راست روی بلوک و انتخاب Block Properties وارد بخش تنظیمات می‌شویم، که فقط یک پارامتر تنظیمی در این تابع وجود دارد. عدد تنظیم‌شده در Analog Filter تعداد میانگین‌گیری را تعیین می‌کنید. مثلاً اگر این عدد را روی 64 تنظیم کنیم. ورودی آنالوگ برای 64 بار (در 64 سیکل برنامه) خوانده‌شده، با هم جمع می‌شود و بر عدد 64 تقسیم می‌شود. در تنظیم عدد Analog Filter در نظر داشته باشید که:

  1. هر چه عدد بزرگ‌تر باشد، مقدار خروجی قرائت‌شده نرم‌تر و با پرش کمتری خواهد بود.
  2. هر چه این عدد بزرگ‌تر باشد، سیستم کندتر خواهد شد. چون باید تعداد نمونه‌های بیشتری در ورودی خوانده شود و بعد خروجی تولید خواهد شد.

 

تنظیم پارامتر در تابع فیلتر آنالوگ در لوگو


نتیجه تابع Analog Filter:

مقدار آنالوگ ورودی در پایه Ax به تعداد عدد تنظیم‌شده در تابع فیلتر آنالوگ خوانده‌شده و پس از تقسیم‌بر همین عدد در پایه AQ خروجی خواهیم داشت.


در کلیپ زیر که به همت مهندس میرعبدالباقی تهیه‌شده است، با تابع فیلتر آنالوگ بیشتر آشنا خواهید شد:


در ادامه آموزش لوگو زیمنس در این مقاله با عملکرد تابع فیلتر آنالوگ (Analog Filter) آشنا شدید. لطفاً نظرات خود را در بخش دیدگاه به ما اعلام کنید تا بتوانیم محتویات این آموزش را تکمیل کنیم.