در پروژه‌های لوگو، زمانی‌که سیگنال آنالوگی در ورودی استفاده می‌شود، یکی از مواردی که در کار با این سیگنال‌ها بسیار مورد نیاز است، امکان تقویت یا در بحث نرم‌افزاری امکان ضرب‌کردن عدد قرائت شده است. در لوگو این کار توسط تابع تقویت سیگنال آنالوگ (Analog Amplifier) که زیر مجموعه دستورات آنالوگ در بخش Special Function است، انجام می‌پذیرد.

 

دستور Analog Amplifier در لوگوشرح تابع Analog Amplifier:

تابع تقویت سیگنال آنالوگ در لوگو یک مقدار آنالوگ را در ورودی می‌گیرد، در یک مقدار عددی ثابت (مثبت یا منفی) ضرب می‌کند و یک مقدار آنالوگ در خروجی تحویل می‌دهد. این عدد به عنوان شیب (گین – Gain) بوده و همچنین می‌توان یک مقدار ثابت با ورودی جمع یا از آن تفریق کرد.

عملکرد پایه‌ها:

ورودی Ax: سیگنال آنالوگ را به این پایه اعمال می‌کنیم. این سیگنال می‌تواند هر یک از موارد زیر باشد:

  • مستقیم از ورودی لوگو خوانده شود. ورودی 1 الی 4 در لوگو ایرانی و ورودی 1و2و7و8 در لوگو زیمنس، ورودی آنالوگ هستند. ولتاژ 0 الی 10 ولت را می‌توان به عنوان ورودی به CPU وصل کرد و مقدار 0 الی 1000 را در نرم افزار می‌خوانیم.
  • ورودی‌های آنالوگ از شبکه. NAI1…NAI32 در لوگو7 و لوگو8
  • خروجی آنالوگ در شبکه. NAQ1…NAQ16 در لوگو7 و لوگو8
  • نتیجه محاسباتی باشد که در یک حافظه داخلی  انجام شده است.AM1…AM6 در لوگو6، AM1…AM16 در لوگو7 و AM1…AM64 در لوگو8
  • خروجی آنالوگ. AQ1,AQ2 در لوگو7 یا AQ1…AQ8 در لوگو8
  • شماره بلوک تابعی باشد که خروجی آنالوگ دارد.

خروجی AQ: با توجه به تنظیم پارامترها (در بخش بعدی شرح دادیم)، خروجی می‌تواند عددی بین -32768 الی 32767 باشد.

تنظیم پارامترها:

مانند دیگر بلوک‌های نرم‌افزار LOGO Soft Comfort، با دوبار کلیک روی بلوک وارد بخش تنظیمات می‌شویم، که 4 پارامتر تنظیمی داریم:

  1. Sensor: تعیین کننده نوع سیگنال آنالوگ است که می‌تواند ولتاژی، جریانی، PT100 و… باشد.
  2. Gain: عددی است که می‌خواهیم ورودی در آن ضرب شود که می‌تواند بین -10 الی +10 باشد.
  3. Offset: حاصلضرب ورودی در Gain با مقدار آفست که می‌تواند بین +10000 و -10000 باشد جمع می‌شود.
  4. P یا Decimal Places: که مربوط به تعداد رقم اعشار در محاسبات است که می‌تواند بین 1 الی 3 باشد.

تنظیم پارامترها در بلوک Analog Amplifier


نتیجه تابع Analog Amplifier:

در تابع تقویت سیگنال آنالوگ در لوگو مقدار آنالوگ ورودی در پایه Ax در Gain ضرب خواهد شد و با مقدار آفست جمع/تفریق می‌شود و نتیجه در پایه AQ حاصل می‌گردد.


در کلیپ زیر که به همت مهندس میرعبدالباقی تهیه شده است، با این تابع بیشتر آشنا خواهید شد:در ادامه آموزش لوگو زیمنس در این مقاله با عملکرد تابع تقویت سیگنال آنالوگ (Analog Amplifier) آشنا شدید. لطفا نظرات خود را در بخش دیدگاه به ما اعلام کنید تا بتوانیم محتویات این آموزش را تکمیل کنیم.