آموزش های برق و اتوماسیون صنعتی

از آنجاییکه آموزش را جزیی جدایی ناپذیر از صنعت برق می دانیم، لذا در کنار تولید تجهیزات اتوماسیون صنعتی، بخشی را با عنوان “آموزش”، کاملا رایگان، در وبسایت خود راه اندازی کردیم تا از این طریق نیز خدمتگزار صنعتگران عزیز باشیم.

از طریق بخش های زیر می توانید به سرفصل مورد نظر خود دست یابید:

PLC & HMI

اتوماسیون صنعتی

موتور و راه انداز های آن

برق صنعتی