Tag Archives: آموزش موتور

انتخاب موتور مناسب

انتخاب موتور مناسب

موتور مناسب علاوه بر اینکه از خرابی تجهیزات جلوگیری می‌کند، کارایی را تضمین می‌کند.در این مقاله پارامترهای انتخاب موتور مناسب را بررسی‌ می‌کنیم.

پلاک‌خوانی موتورهای تکفاز و سه فاز الکتریکی

پلاک‌خوانی موتورهای الکتریکی

به منظور انتخاب صحیح الکترو موتور در پروژه  باید به چکونگی استخراج اطلاعات از روی پلاک آشنا بود. در این مقاله چگونگی قرائت پلاک را بررسی می کنیم.