بایگانی تگ ها: اپلیکیشن

کنترل HMI زیمنس از طریق موبایل

کنترل HMI از طریق تلفن همراه

در فیلم فارسی نحوه کنترل HMI از راه دو و توسط تلفن‌همراه را با استفاده از اپلیکیشن SIMATIC WinCC Sm@rtClient فرا خواهید گرفت