ایرانخودرو

ایرانخودرو , فاصله سنج لیزری
تاییدیه های فنی دریافت شده

صنایع غذایی بهروز

بهروز , کنترل کننده دما , RTD
تاییدیه های فنی دریافت شده

جشنواره علم تا عمل

جشنواره علم تا عمل ، کنترل از راه دور
تاییدیه های فنی دریافت شده

موتور اسکان خودرو

موتور اسکان خودرو , آنالیزور CAN
تاییدیه های فنی دریافت شده

پولاد

شرکت ماشین های تزریق پولاد
تاییدیه های فنی دریافت شده

تام ایرانخودرو

تام ایرانخودرو , مهندسی معکوس
تاییدیه های فنی دریافت شده

صنایع غذایی بهروز

بهروز , کنترل کننده سطح مخازن
تاییدیه های فنی دریافت شده

جشنواره علم تا عمل

جشنواره علم تا عمل , آنالیزور CAN
تاییدیه های فنی دریافت شده

موتور اسکان خودرو

موتور اسکان خودرو , اپلیکیشن
تاییدیه های فنی دریافت شده

پاکسان

پاکسان , مبدل مقاومت , ترانسدیوسر مقاومت
تاییدیه های فنی دریافت شده

برق گستران

برق گستران , کنترل از راه دور اس ام اس
تاییدیه های فنی دریافت شده

برق گستران

برق گستران , کنترل از راه دور
تاییدیه های فنی دریافت شده

موتور اسکان خودرو

موتور اسکان خودرو , پروتکل ایزو15765
تاییدیه های فنی دریافت شده