نکاتی در رابطه با نصب نرم‌افزارهای اتوماسیون

نکاتی در رابطه با نصب نرم‌افزارهای اتوماسیون به‌خصوص نرم‌افزارهای زیمنس و eplan به‌طورکلی نرم‌افزارهای آلمانی، نرم‌افزارهایی سخت نصب و سخت کرک هستند. بعضی از همکاران به‌راحتی نصب و کرک می‌کنند و برخی از دوستان موفق به این امر نمی‌شوند. در...
ادامه مطلب